KARTA INFORMACYJNA


KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Terminologia, wymagania jakościowe, pobieranie próbek, metody badań, pakowanie, przechowywanie, transport w zakresie: surowców zielarskich suszonych, surowców zielarskich świeżych, produktów leczniczo - przemysłowych, esencji spożywczych, syropów spożywczych ziołowych, syropów witaminizowanych, olejków eterycznych i oleożywic, ziół przyprawowych i przypraw, produktów zielarskich dla celów spożywczych, kosmetycznych i leczniczych, materiału rozmnożeniowego roślin zielarskich.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.67; 65.020.20; 67.220; 71.100.60;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Zdrowia
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS C01;  ISO/TC 34;  ISO/TC 34/SC 7;  ISO/TC 54; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ISO/TC 34/SC 7;  ISO/TC 54; 
Przewodniczący:
dr Zdzisław Łowicki
tel.: +48616659550
email: zdzislaw.lowicki@iwnirz.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 110:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr. Marta Zadrożna
tel.: +48225567511
email: marta.zadrozna@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr. Marta Zadrożna
tel.: +48225567511
email: marta.zadrozna@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: 22 556 74 94
fax.: +4822 556 74 07
email: wpnsrz@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku