KARTA INFORMACYJNA


KT 12 ds. Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, amunicja do celów cywilnych, świece, zapałki, metody badań.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.71; 71.100.30; 71.100.99; 97.180;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rozwoju
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS C20;  CEN/TC 212;  CEN/TC 321;  CEN/TC 369; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS C20;  CEN/TC 212;  CEN/TC 321; 
Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda
tel.: +48226837541
email: andrzej.maranda@wat.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 12:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Magdalena Zakrzewska
tel.: +48225567662
email: magdalena.zakrzewska@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Magdalena Zakrzewska
tel.: +48225567662
email: magdalena.zakrzewska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Chemii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 21
fax.: 22 556 74 07
email: wpnsch@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku