KARTA INFORMACYJNA


KT 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Normy przedmiotowe oraz czynnościowe na metody badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych oraz właściwości użytkowych, dotyczące kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.71; 71.100.70;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 276;  CEN/TC 392;  CEN/TC 409;  ISO/TC 217;  ISO/TC 91; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 392;  ISO/TC 217; 
Przewodniczący:
Blanka Chmurzyńska-Brown
tel.: +48222553230
email: bchmurzynska@kosmetyczni.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 201:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
dr. Mirosława Rodziewicz
tel.: +48225567757
email: miroslawa.rodziewicz@pkn.pl
Konsultant KT:
dr. Mirosława Rodziewicz
tel.: +48225567757
email: miroslawa.rodziewicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Chemii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 21
fax.: 22 556 74 07
email: wpnsch@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku