KARTA INFORMACYJNA


KT 223 ds. Gazów Technicznych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Normy przedmiotowe i czynnościowe dotyczące następujących gazów technicznych: chlor ciekły, wodór techniczny sprężony, tlen (sprężony i ciekły), azot (sprężony i ciekły), dwutlenek węgla skroplony, powietrze sprężone, ciekłe gazy węglowodorowe C 3 - C 4, mieszaniny gazowe spawalnicze (np. argon - azot), acetylen rozpuszczony, gazy szlachetne (argon spawalniczy sprężony, argon ciekły i gazowy, hel gazowy), dwutlenek siarki ciekły, biogazy wykorzystywane w elektrociepłowniach i kotłowniach.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.71; 71.100.20; 71.100.80; 75.160.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/CLC/TC 6;  ISO/TC 28; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/CLC/TC 6; 
Przewodniczący:
mgr inż. Wojciech Murawski
tel.: +48327726108
email: wojciech.murawski@messergroup.com
Umiejscowienie sekretariatu w KT 223:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Magdalena Zakrzewska
tel.: +48225567662
email: magdalena.zakrzewska@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Magdalena Zakrzewska
tel.: +48225567662
email: magdalena.zakrzewska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Chemii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 21
fax.: 22 556 74 07
email: wpnsch@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku