KARTA INFORMACYJNA


KT 249 ds. Analizy Chemicznej
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Ogólne metody badań, pobieranie próbek, odczynniki chemiczne, nazwy związków chemicznych, terminologia dotycząca analizy chemicznej; normy wyrobu oraz normy badań dotyczące produktów nieorganicznych: m.in. kwasy nieorganiczne, wodorotlenki, sole (z wyłączeniem chlorku sodu i kopalin); produktów organicznych: m.in. alkohole (w tym gliceryna i glikole), kwasy i bezwodniki organiczne, aldehydy i ketony, związki organiczne typu amino pochodnych (w tym kaprolaktam), środki powierzchniowo - czynne, metody badań; środki do uzdatniania wody (związki nieorganiczne z wyłączeniem gazów), analiza sitowa.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.71; 19.120; 71.040; 71.040.30; 71.040.40; 71.060; 71.080; 71.100.40; 71.100.80;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Sanitarny
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 164;  CEN/TC 276;  ISO/TC 201;  ISO/TC 201/SC 1;  ISO/TC 201/SC 10;  ISO/TC 201/SC 6;  ISO/TC 201/SC 7;  ISO/TC 201/SC 8;  ISO/TC 202;  ISO/TC 202/SC 1;  ISO/TC 24;  ISO/TC 24/SC 4;  ISO/TC 47;  ISO/TC 91; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 276;  ISO/TC 201;  ISO/TC 201/SC 1;  ISO/TC 201/SC 10;  ISO/TC 201/SC 6;  ISO/TC 201/SC 7;  ISO/TC 201/SC 8;  ISO/TC 202;  ISO/TC 202/SC 1;  ISO/TC 24;  ISO/TC 24/SC 4;  ISO/TC 47;  ISO/TC 91; 
Przewodniczący:
mgr inż. Monika Balicka
tel.: +48172407130
email: monika.balicka@ciechgroup.com
Umiejscowienie sekretariatu w KT 249:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Grażyna Molatta
tel.: 22 556 75 15
email: grazyna.molatta@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Grażyna Molatta
tel.: 22 556 75 15
email: grazyna.molatta@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Chemii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 21
fax.: 22 556 74 07
email: wpnsch@pkn.pl

Data powołania: 1994-10-27 Wersja do wydruku