KARTA INFORMACYJNA


KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Metody badań dla klasyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznych, ich znakowanie, pakowanie i bezpieczeństwo transportu (z wyłączeniem substancji toksycznych, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych); metody badań dla wyznaczania charakterystyki zapalności substancji (zapłon, rozprzestrzenianie się, efekty wybuchu, itd.); sprzęt i systemy zabezpieczające do użycia w atmosferach grożących wybuchem oraz urządzenia i systemy ochrony przed wybuchem i zapobiegania wybuchowi.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.230; 13.300;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Środowiska
Wyższy Urząd Górniczy
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 305;  IEC/TC 31;  IEC/TC 31/SC 31M;  ISO/TC 47; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 305;  IEC/TC 31/SC 31M; 
Przewodniczący:
dr inż. Michał Górny
tel.: +48327847670
email: Michal.Gorny@udt.gov.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 269:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Magdalena Zakrzewska
tel.: +48225567662
email: magdalena.zakrzewska@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Magdalena Zakrzewska
tel.: +48225567662
email: magdalena.zakrzewska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Chemii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 21
fax.: 22 556 74 07
email: wpnsch@pkn.pl

Data powołania: 1996-08-29 Wersja do wydruku