KARTA INFORMACYJNA


KT 111 ds. Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Normy przedmiotowe i czynnościowe dotyczące produktów węglopochodnych i wyrobów z węgli uszlachetnionych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.71; 71.100; 71.100.10; 71.100.99;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 164;  CEN/TC 317;  ISO/TC 226;  ISO/TC 47; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 317;  ISO/TC 226; 
Przewodniczący:
dr inż. Teresa Elżbieta Topolnicka
tel.: +48322710041
email: ttop@ichpw.zabrze.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 111:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
dr. Mirosława Rodziewicz
tel.: +48225567757
email: miroslawa.rodziewicz@pkn.pl
Konsultant KT:
dr. Mirosława Rodziewicz
tel.: +48225567757
email: miroslawa.rodziewicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Chemii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 21
fax.: 22 556 74 07
email: wpnsch@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku