KARTA INFORMACYJNA


KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Normy systemowe dotyczące wszystkich dziedzin zastosowań rur z tworzyw sztucznych jak: instalacje drenarskie, kanalizacyjne, wodociągowe, centralnego ogrzewania, gazowe i przemysłowe oraz na metody badań.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.71; 01.040.83; 23.040.20; 23.040.45; 23.040.80; 23.060; 83.040.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 155;  ISO/TC 138;  ISO/TC 138/SC 1;  ISO/TC 138/SC 2;  ISO/TC 138/SC 3;  ISO/TC 138/SC 4;  ISO/TC 138/SC 5;  ISO/TC 138/SC 6;  ISO/TC 138/SC 7;  ISO/TC 138/SC 8; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 155;  ISO/TC 138;  ISO/TC 138/SC 1;  ISO/TC 138/SC 2;  ISO/TC 138/SC 3;  ISO/TC 138/SC 4;  ISO/TC 138/SC 5;  ISO/TC 138/SC 6;  ISO/TC 138/SC 7;  ISO/TC 138/SC 8; 
Przewodniczący:
dr Krzysztof Bortel
tel.: +48322312181
email: k.bortel@impib.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 140:
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu - Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach
44-100   Gliwice  Ul. Chorzowska 50a
tel.: +48322319041
Sekretarz KT:
mgr inż. Danuta Styś
tel.: +48322319041
email: d.stys@impib.pl
Konsultant KT:
dr Beata Kukawska-Tarnawska
tel.: +48225567524
email: beata.tarnawska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Chemii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 21
fax.: 22 556 74 07
email: wpnsch@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku