KARTA INFORMACYJNA


KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Normy systemowe dotyczące wszystkich dziedzin zastosowań rur z tworzyw sztucznych jak: instalacje drenarskie, kanalizacyjne, wodociągowe, centralnego ogrzewania, gazowe i przemysłowe oraz na metody badań.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.71; 01.040.83; 23.040.20; 23.040.45; 23.040.80; 23.060; 83.040.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 155;  CEN/TC 155/AHG 47;  CEN/TC 155/TG 3;  CEN/TC 155/WG 1;  CEN/TC 155/WG 10;  CEN/TC 155/WG 12;  CEN/TC 155/WG 13;  CEN/TC 155/WG 14;  CEN/TC 155/WG 16;  CEN/TC 155/WG 17;  CEN/TC 155/WG 20;  CEN/TC 155/WG 21;  CEN/TC 155/WG 22;  CEN/TC 155/WG 23;  CEN/TC 155/WG 25;  CEN/TC 155/WG 26;  CEN/TC 155/WG 27;  CEN/TC 155/WG 28;  CEN/TC 155/WG 29;  CEN/TC 155/WG 30;  CEN/TC 155/WG 6;  CEN/TC 155/WG 8;  ISO/TC 138;  ISO/TC 138/AG 0;  ISO/TC 138/SC 1;  ISO/TC 138/SC 1/WG 1;  ISO/TC 138/SC 1/WG 4;  ISO/TC 138/SC 1/WG 6;  ISO/TC 138/SC 2;  ISO/TC 138/SC 2/WG 1;  ISO/TC 138/SC 2/WG 2;  ISO/TC 138/SC 2/WG 3;  ISO/TC 138/SC 2/WG 4;  ISO/TC 138/SC 3;  ISO/TC 138/SC 3/WG 7;  ISO/TC 138/SC 4;  ISO/TC 138/SC 4/AHG 1;  ISO/TC 138/SC 4/WG 10;  ISO/TC 138/SC 4/WG 2;  ISO/TC 138/SC 4/WG 6;  ISO/TC 138/SC 4/WG 7;  ISO/TC 138/SC 5;  ISO/TC 138/SC 5/WG 12;  ISO/TC 138/SC 5/WG 17;  ISO/TC 138/SC 5/WG 20;  ISO/TC 138/SC 5/WG 5;  ISO/TC 138/SC 6;  ISO/TC 138/SC 6/TG 1;  ISO/TC 138/SC 6/WG 1;  ISO/TC 138/SC 6/WG 3;  ISO/TC 138/SC 6/WG 5;  ISO/TC 138/SC 7;  ISO/TC 138/SC 8/AHG 1;  ISO/TC 138/SC 8/WG 1;  ISO/TC 138/SC 8/WG 2;  ISO/TC 138/SC 8/WG 3;  ISO/TC 138/SC 8/WG 4;  ISO/TC 138/SC 8/WG 5;  ISO/TC 138/WG 8; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 155;  CEN/TC 155/AHG 47;  CEN/TC 155/TG 3;  CEN/TC 155/WG 1;  CEN/TC 155/WG 10;  CEN/TC 155/WG 12;  CEN/TC 155/WG 13;  CEN/TC 155/WG 14;  CEN/TC 155/WG 16;  CEN/TC 155/WG 17;  CEN/TC 155/WG 20;  CEN/TC 155/WG 21;  CEN/TC 155/WG 22;  CEN/TC 155/WG 23;  CEN/TC 155/WG 25;  CEN/TC 155/WG 26;  CEN/TC 155/WG 27;  CEN/TC 155/WG 28;  CEN/TC 155/WG 29;  CEN/TC 155/WG 30;  CEN/TC 155/WG 6;  CEN/TC 155/WG 8;  ISO/TC 138;  ISO/TC 138/AG 0;  ISO/TC 138/SC 1;  ISO/TC 138/SC 1/WG 1;  ISO/TC 138/SC 1/WG 4;  ISO/TC 138/SC 1/WG 6;  ISO/TC 138/SC 2;  ISO/TC 138/SC 2/WG 1;  ISO/TC 138/SC 2/WG 2;  ISO/TC 138/SC 2/WG 3;  ISO/TC 138/SC 2/WG 4;  ISO/TC 138/SC 3;  ISO/TC 138/SC 3/WG 7;  ISO/TC 138/SC 4;  ISO/TC 138/SC 4/AHG 1;  ISO/TC 138/SC 4/WG 10;  ISO/TC 138/SC 4/WG 2;  ISO/TC 138/SC 4/WG 6;  ISO/TC 138/SC 4/WG 7;  ISO/TC 138/SC 5;  ISO/TC 138/SC 5/WG 12;  ISO/TC 138/SC 5/WG 17;  ISO/TC 138/SC 5/WG 20;  ISO/TC 138/SC 5/WG 5;  ISO/TC 138/SC 6;  ISO/TC 138/SC 6/TG 1;  ISO/TC 138/SC 6/WG 1;  ISO/TC 138/SC 6/WG 3;  ISO/TC 138/SC 6/WG 5;  ISO/TC 138/SC 7;  ISO/TC 138/SC 8/AHG 1;  ISO/TC 138/SC 8/WG 1;  ISO/TC 138/SC 8/WG 2;  ISO/TC 138/SC 8/WG 3;  ISO/TC 138/SC 8/WG 4;  ISO/TC 138/SC 8/WG 5;  ISO/TC 138/WG 8; 
Przewodniczący:
dr Krzysztof Bortel
tel.: +48322312181
email: k.bortel@impib.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 140:
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu - Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach
44-100   Gliwice  Ul. Chorzowska 50a
tel.: +48322319041
Sekretarz KT:
mgr inż. Danuta Styś
tel.: +48322319041
email: d.stys@impib.pl
Konsultant KT:
dr Beata Kukawska-Tarnawska
tel.: +48225567524
email: beata.tarnawska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Chemii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 21
fax.: 22 556 74 07
email: wpnsch@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku