KARTA INFORMACYJNA


KT 90 ds. Uprawy Roli i Ogrodnictwa
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Nazewnictwo stosowane w uprawie roli i roślin, gospodarce ziemią, w ogrodnictwie; technologia uprawy roli, roślin polowych, roślin sadowniczych, warzyw świeżych, roślin okopowych, grzybów uprawnych, materiału rozmnożeniowego , kwiatów ciętych, roślin doniczkowych i kwietnikowych, bylin, sadzonek i podkładek; pobieranie i przygotowanie próbek gleby i materiału roślinnego do badań ; testy glebowe i roślinne dla potrzeb nawożenia ; metody analizy i biologiczne metody oceny nawozów organicznych stosowanych w produkcji rolnej; badanie pozostałości herbicydów w glebie i w roślinach; biologiczne metody oceny aktywności środków ochrony roślin.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.65; 13.080; 65.020.20;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Środowiska - Departament Polityki Ekologicznej
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 223;  ISO/TC 34/SC 14; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 223;  ISO/TC 34/SC 14; 
Przewodniczący:
prof. dr hab.. Marek Gajewski
tel.: +48606609456
email: marek_gajewski@sggw.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 90:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Maria Gugała
tel.: 22 556 76 69
email: maria.gugala@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Maria Gugała
tel.: 22 556 76 69
email: maria.gugala@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: 22 556 74 94
fax.: +4822 556 74 07
email: wpnsrz@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku