KARTA INFORMACYJNA


KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych , Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Terminologia, wymagania jakościowe, pobieranie próbek, metody badań, pakowanie, przechowywanie, transport w zakresie: nasion roślin oleistych olejów i tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych i pozostałych produktów tłuszczowych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.67; 67.200.10;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Zdrowia
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 307;  ISO/TC 34;  ISO/TC 34/SC 11;  ISO/TC 34/SC 2; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 307;  ISO/TC 34/SC 11;  ISO/TC 34/SC 2; 
Przewodniczący:
dr inż. Teresa Płatek
tel.: +48225097021
email: kt.platek@wp.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 92:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Barbara Kołodziej
tel.: 22 556 74 94
email: barbara.kolodziej@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Barbara Kołodziej
tel.: 22 556 74 94
email: barbara.kolodziej@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: 22 556 74 94
fax.: +4822 556 74 07
email: wpnsrz@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku