KARTA INFORMACYJNA


KT 93 ds. Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Terminologia, wymagania jakościowe, pobieranie próbek, metody badań, pakowanie, przechowywanie, transport w zakresie: mięsa zwierząt rzeźnych w tym dziczyzny (konserw i wędlin), mięsa z drobiu i jaj spożywczych oraz ich przetworów, a także produktów ubocznych i osłonek.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.67; 67.120.10; 67.120.20;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Zdrowia
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/WS 083;  ISO/TC 34;  ISO/TC 34/SC 6;  ISO/TC 34/SC 9; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/WS 083;  ISO/TC 34/SC 6; 
Przewodniczący:
prof. dr hab. Andrzej Pisula
tel.: +48225937530
email: andrzej_pisula@sggw.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 93:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Maria Gugała
tel.: 22 556 76 69
email: maria.gugala@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Maria Gugała
tel.: 22 556 76 69
email: maria.gugala@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: 22 556 74 94
fax.: +4822 556 74 07
email: wpnsrz@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku