KARTA INFORMACYJNA


KT 200 ds. Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Koncentraty spożywcze, produkty dietetyczne, skrobia naturalna i zmodyfikowana, hydrolizaty skrobiowe, kleje skrobiowe i dekstrynowe, przetwory ziemniaczane spożywcze i paszowe.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.67; 67.040;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS C10;  ISO/TC 93; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS C10;  ISO/TC 93; 
Przewodniczący:
dr inż. Krzysztof Przygoński
tel.: +48618731988
email: krzysztof.przygonski@ibprs.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 200:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
inż. Alina Marczuk
tel.: 22 556 75 26
email: alina.marczuk@pkn.pl
Konsultant KT:
inż. Alina Marczuk
tel.: 22 556 75 26
email: alina.marczuk@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: 22 556 74 94
fax.: +4822 556 74 07
email: wpnsrz@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku