KARTA INFORMACYJNA


KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Nazewnictwo, wymagania jakościowe, pobieranie próbek, metody badań, pakowanie przechowywanie, transport w zakresie: kawy surowej i palonej, herbaty, ekstraktu kawy naturalnej, ekstraktu herbaty, ziarna kakaowego i proszku kakaowego.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.67; 67.140; 67.140.20; 67.140.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 415;  ISO/TC 34;  ISO/TC 34/SC 15;  ISO/TC 34/SC 18;  ISO/TC 34/SC 8; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 415;  ISO/TC 34/SC 15;  ISO/TC 34/SC 18;  ISO/TC 34/SC 8; 
Przewodniczący:
mgr Krystyna Sienkowiec
tel.: +48602224630
email: gdynia@polcargo.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 229:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr. Marta Zadrożna
tel.: +48225567511
email: marta.zadrozna@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr. Marta Zadrożna
tel.: +48225567511
email: marta.zadrozna@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: 22 556 74 94
fax.: +4822 556 74 07
email: wpnsrz@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku