KARTA INFORMACYJNA


KT 235 ds. Analizy Żywności
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Metody analizy sensorycznej (w tym: terminologia, wymagania dla osób przeprowadzających testy sensoryczne, wymagania dla pomieszczeń i sprzętu do analizy sensorycznej) oraz horyzontalne metody analizy żywności (w tym: oznaczanie: fosforanów, słodzików, pestycydów, alfatoksyn, azotanów i azotynów, witamin oraz wykrywanie napromieniania żywności.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
67.040; 67.240;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Zdrowia
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS C01;  CEN/TC 275;  ISO/TC 34;  ISO/TC 34/SC 12; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS C01;  CEN/TC 275;  ISO/TC 34/SC 12; 
Przewodniczący:
mgr inż. Agnieszka Wandel
tel.: +48618679034
email: awandel@ijhars.gov.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 235:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
inż. Alina Marczuk
tel.: 22 556 75 26
email: alina.marczuk@pkn.pl
Konsultant KT:
inż. Alina Marczuk
tel.: 22 556 75 26
email: alina.marczuk@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: 22 556 74 94
fax.: +4822 556 74 07
email: wpnsrz@pkn.pl

Data powołania: 1994-10-27 Wersja do wydruku