KARTA INFORMACYJNA


KT 287 ds. Biotechnologii
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Biotechnologia włączajac w to aspekty bezpieczeństwa oraz w zakresie produktów żywnościowych modyfikowanych genetycznie.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
07.080;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Środowiska - Departament Polityki Ekologicznej
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
ISO/TC 276;  ISO/TC 34/SC 16; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ISO/TC 276;  ISO/TC 34/SC 16; 
Przewodniczący:
prof. Barbara Tudek
tel.: +48225923334
email: tudek@ibb.waw.pl
Zastępca Przewodniczącego
prof.dr hab. Jacek Bardowski
tel.: +48225921223
email: jacek@ibb.waw.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 287:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Maria Gugała
tel.: 22 556 76 69
email: maria.gugala@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Maria Gugała
tel.: 22 556 76 69
email: maria.gugala@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: 22 556 74 94
fax.: +4822 556 74 07
email: wpnsrz@pkn.pl

Data powołania: 1999-07-01 Wersja do wydruku