KARTA INFORMACYJNA


KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Terminologia, wymagania jakościowe, pobieranie próbek, metody badań, pakowanie, przechowywanie i transport w zakresie: ziarna zbóż; mąki, kasz i płatków, makaronu, pieczywa.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.65; 01.040.67; 67.060;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Zdrowia
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 338;  ISO/TC 34;  ISO/TC 34/SC 4; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 338;  ISO/TC 34/SC 4; 
Przewodniczący:
mgr inż. Wojciech Górniak
tel.: +48228490403
email: zpzip@ibprs.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 36:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
inż. Alina Marczuk
tel.: 22 556 75 26
email: alina.marczuk@pkn.pl
Konsultant KT:
inż. Alina Marczuk
tel.: 22 556 75 26
email: alina.marczuk@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: 22 556 74 94
fax.: +4822 556 74 07
email: wpnsrz@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku