KARTA INFORMACYJNA


KT 37 ds. Ryb i Przetworów Rybnych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Terminologia, wymagania jakościowe, pobieranie próbek, metody badań, pakowanie, przechowywanie i transport w zakresie: ryb i innych zwierząt wodnych (świeżych, mrożonych i żywych) oraz produktów z nich otrzymywanych (marynaty; konserwy; ryby wędzone, wyroby garmażeryjne i kulinarne) i produktów ubocznych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.67; 67.120.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Zdrowia
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/WS 076;  ISO/TC 234; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/WS 076;  ISO/TC 234; 
Przewodniczący:
mgr inż. Jolanta Hillar-Walczak
tel.: +48587356156
email: quality@mir.gdynia.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 37:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr. Marta Zadrożna
tel.: +48225567511
email: marta.zadrozna@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr. Marta Zadrożna
tel.: +48225567511
email: marta.zadrozna@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: 22 556 74 94
fax.: +4822 556 74 07
email: wpnsrz@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku