KARTA INFORMACYJNA


KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Terminologia, wymagania jakościowe, pobieranie próbek, metody badań, pakowanie, przechowywanie, transport w zakresie: liści tytoniu, tytoniu przemysłowego, wyrobów tytoniowych, pozostałych produktów przemysłu tytoniowego, materiałów pomocniczych bezpośrednich (papiery papierosowe, filtry papierosowe).
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.65; 65.160;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 401;  CEN/TC 437;  ISO/TC 126;  ISO/TC 126/SC 1;  ISO/TC 126/SC 2; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 401;  ISO/TC 126;  ISO/TC 126/SC 1;  ISO/TC 126/SC 2; 
Przewodniczący:
mgr inż. Ewa Michura
tel.: +48228266324
email: michura@op.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 39:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
inż. Alina Marczuk
tel.: 22 556 75 26
email: alina.marczuk@pkn.pl
Konsultant KT:
inż. Alina Marczuk
tel.: 22 556 75 26
email: alina.marczuk@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: 22 556 74 94
fax.: +4822 556 74 07
email: wpnsrz@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku