KARTA INFORMACYJNA


KT 40 ds. Pasz
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Terminologia, wymagania jakościowe, pobieranie próbek, metody badań, pakowanie, przechowywanie, transport w zakresie: pasz naturalnych, surowców paszowych, mieszanek paszowych, produktów ubocznych przemysłu spożywczego przeznaczonych na cele paszowe, dodatków do mieszanek paszowych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.65; 65.120;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Zdrowia
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 327;  CEN/TC 327/WG 1;  CEN/TC 327/WG 2;  CEN/TC 327/WG 3;  CEN/TC 327/WG 4;  CEN/TC 327/WG 5;  CEN/TC 327/WG 6;  ISO/TC 34;  ISO/TC 34/SC 10;  ISO/TC 34/SC 10/WG 10;  ISO/TC 34/SC 10/WG 6;  ISO/TC 34/SC 10/WG 7;  ISO/TC 34/SC 10/WG 8;  ISO/TC 34/SC 10/WG 9; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 327;  CEN/TC 327/WG 1;  CEN/TC 327/WG 2;  CEN/TC 327/WG 3;  CEN/TC 327/WG 4;  CEN/TC 327/WG 5;  CEN/TC 327/WG 6;  ISO/TC 34/SC 10;  ISO/TC 34/SC 10/WG 10;  ISO/TC 34/SC 10/WG 6;  ISO/TC 34/SC 10/WG 7;  ISO/TC 34/SC 10/WG 8;  ISO/TC 34/SC 10/WG 9; 
Przewodniczący:
dr Waldemar Korol
tel.: +48817436349
email: korol@clpp.lublin.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 40:
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz
20-079   Lublin Skr. Poczt. 143  Ul. Chmielna 2
tel.: +48817436349
fax.: +48817436349
Sekretarz KT:
mgr Bożena Nogalska
tel.: +48817436349
email: bozenan@clpp.lublin.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Izabela Ancuta
tel.: +48225567527
email: izabela.ancuta@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: 22 556 74 94
fax.: +4822 556 74 07
email: wpnsrz@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku