KARTA INFORMACYJNA


KT 82 ds. Wyrobów Spirytusowych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Terminologia, wymagania jakościowe, pobieranie próbek, metody badań, pakowanie, przechowywanie, transport w zakresie: destylatu rolniczego, alkoholu etylowego rolniczego, napojów spirytusowych, etanolu absolutnego, denaturatu, drożdży piekarskich, kwasu mlekowego i innych produktów przemysłu spirytusowego.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.67; 67.160.10; 67.220.20; 71.080.60;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przewodniczący:
dr inż. Edyta Lipińska
tel.: +48225937661
email: edyta_lipinska@sggw.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 82:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
inż. Alina Marczuk
tel.: 22 556 75 26
email: alina.marczuk@pkn.pl
Konsultant KT:
inż. Alina Marczuk
tel.: 22 556 75 26
email: alina.marczuk@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: 22 556 74 94
fax.: +4822 556 74 07
email: wpnsrz@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku