KARTA INFORMACYJNA


KT 311 ds. Konserwacji Dóbr Kultury
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Terminologia, metody badań i analiz służące charakteryzowaniu materiałów i procesów niszczenia dziedzictwa ruchomego i nieruchomego, a także materiały i technologie stosowane w planowaniu, dokumentowaniu i wykonywaniu konserwacji restauracji, napraw i zachowania dóbr kultury.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.97; 55.040; 97.195;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 346; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 346; 
Przewodniczący:
prof Gerard Śliwiński
tel.: +48586995157
email: gerards@imp.gda.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 311:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Marta Krejpowicz
tel.: 22 556 75 74
email: marta.krejpowicz@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Marta Krejpowicz
tel.: 22 556 75 74
email: marta.krejpowicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszp@pkn.pl

Data powołania: 2011-03-17 Wersja do wydruku