KARTA INFORMACYJNA


KT 87 ds. Chowu i Hodowli Zwierząt
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Terminologia, wymagania jakościowe, metody badań, przechowywanie, transport w zakresie: zwierząt rzeźnych i hodowlanych, jaj wylęgowych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.65; 65.020.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przewodniczący:
prof. dr hab. Eugeniusz Herbut
tel.: +48666081166
email: eugeniusz.herbut@izoo.krakow.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 87:
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
31-047   Kraków  Ul. Sarego 2
tel.: +48666081133
fax.: +48122586733
Sekretarz KT:
dr inż. Małgorzata Kołdras
tel.: +48666081117
email: malgorzata.koldras@izoo.krakow.pl
Konsultant KT:
mgr. Marta Zadrożna
tel.: +48225567511
email: marta.zadrozna@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: 22 556 74 94
fax.: +4822 556 74 07
email: wpnsrz@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku