KARTA INFORMACYJNA


KT 3 ds. Mikrobiologii Żywności
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Ogólne metody badań mikrobiologicznych żywności i pasz. Kryteria oceny i metody badań chemicznych środków dezynfekcyjnychi antyseptycznych stosowanych w weterynarii.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
07.100.01; 07.100.30; 11.080; 11.220; 67.040;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 275/WG 6;  IEC/TC 100/WG 3;  ISO/TC 34;  ISO/TC 34/SC 9;  ISO/TC 34/SC 9/WG 1;  ISO/TC 34/SC 9/WG 10;  ISO/TC 34/SC 9/WG 11;  ISO/TC 34/SC 9/WG 12;  ISO/TC 34/SC 9/WG 13;  ISO/TC 34/SC 9/WG 14;  ISO/TC 34/SC 9/WG 15;  ISO/TC 34/SC 9/WG 16;  ISO/TC 34/SC 9/WG 17;  ISO/TC 34/SC 9/WG 18;  ISO/TC 34/SC 9/WG 19;  ISO/TC 34/SC 9/WG 2;  ISO/TC 34/SC 9/WG 20;  ISO/TC 34/SC 9/WG 21;  ISO/TC 34/SC 9/WG 22;  ISO/TC 34/SC 9/WG 23;  ISO/TC 34/SC 9/WG 24;  ISO/TC 34/SC 9/WG 25;  ISO/TC 34/SC 9/WG 26;  ISO/TC 34/SC 9/WG 3;  ISO/TC 34/SC 9/WG 4;  ISO/TC 34/SC 9/WG 5;  ISO/TC 34/SC 9/WG 6;  ISO/TC 34/SC 9/WG 7;  ISO/TC 34/SC 9/WG 8; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 275/WG 6;  IEC/TC 100/WG 3;  ISO/TC 34/SC 9;  ISO/TC 34/SC 9/WG 1;  ISO/TC 34/SC 9/WG 10;  ISO/TC 34/SC 9/WG 11;  ISO/TC 34/SC 9/WG 12;  ISO/TC 34/SC 9/WG 13;  ISO/TC 34/SC 9/WG 14;  ISO/TC 34/SC 9/WG 15;  ISO/TC 34/SC 9/WG 16;  ISO/TC 34/SC 9/WG 17;  ISO/TC 34/SC 9/WG 18;  ISO/TC 34/SC 9/WG 19;  ISO/TC 34/SC 9/WG 2;  ISO/TC 34/SC 9/WG 20;  ISO/TC 34/SC 9/WG 21;  ISO/TC 34/SC 9/WG 22;  ISO/TC 34/SC 9/WG 23;  ISO/TC 34/SC 9/WG 24;  ISO/TC 34/SC 9/WG 25;  ISO/TC 34/SC 9/WG 26;  ISO/TC 34/SC 9/WG 3;  ISO/TC 34/SC 9/WG 4;  ISO/TC 34/SC 9/WG 5;  ISO/TC 34/SC 9/WG 6;  ISO/TC 34/SC 9/WG 7;  ISO/TC 34/SC 9/WG 8; 
Przewodniczący:
prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
tel.: +48818893082
email: kwiatekk@piwet.pulawy.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Anna Bugajewska
tel.: +48225924728
email: a.bugajewska@silliker.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 3:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Maria Gugała
tel.: 22 556 76 69
email: maria.gugala@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: 22 556 74 94
fax.: +4822 556 74 07
email: wpnsrz@pkn.pl

Data powołania: 1994-10-27 Wersja do wydruku