KARTA INFORMACYJNA


KT 3 ds. Mikrobiologii Żywności
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Ogólne metody badań mikrobiologicznych żywności i pasz. Kryteria oceny i metody badań chemicznych środków dezynfekcyjnychi antyseptycznych stosowanych w weterynarii.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
07.100.01; 07.100.30; 11.080; 11.220; 67.040;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 275;  ISO/TC 34;  ISO/TC 34/SC 9; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ISO/TC 34/SC 9; 
Przewodniczący:
prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
tel.: +48818893082
email: kwiatekk@piwet.pulawy.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Anna Bugajewska
tel.: +48225924728
email: a.bugajewska@silliker.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 3:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Maria Gugała
tel.: 22 556 76 69
email: maria.gugala@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: 22 556 74 94
fax.: +4822 556 74 07
email: wpnsrz@pkn.pl

Data powołania: 1994-10-27 Wersja do wydruku