KARTA INFORMACYJNA


KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Zasady projektowania budowlanych konstrukcji z drewna i z materiałów drewnopochodnych z uwzględnieniem zależności między tymi zasadami a wymaganiami przyjmowanymi dla materiałów, wykonawstwa i nadzoru.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
91.080.20;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 124;  CEN/TC 124/WG 1;  CEN/TC 124/WG 2;  CEN/TC 124/WG 3;  CEN/TC 124/WG 4;  CEN/TC 124/WG 5;  CEN/TC 124/WG 6;  CEN/TC 250/SC 5;  CEN/TC 250/SC 5/WG 1;  CEN/TC 250/SC 5/WG 2;  CEN/TC 250/SC 5/WG 3;  CEN/TC 250/SC 5/WG 4;  CEN/TC 250/SC 5/WG 5;  CEN/TC 250/SC 5/WG 6;  CEN/TC 250/SC 5/WG 7;  CEN/TC 250/SC 5/WG 8;  CEN/TC 250/SC 5/WG 9;  CEN/TC 303;  CEN/TC 303/WG 1;  CEN/TC 303/WG 2;  CEN/TC 50/WG 3;  ISO/TC 165;  ISO/TC 165/WG 10;  ISO/TC 165/WG 11;  ISO/TC 165/WG 12;  ISO/TC 165/WG 2;  ISO/TC 165/WG 6;  ISO/TC 165/WG 7;  ISO/TC 165/WG 8; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 124;  CEN/TC 124/WG 1;  CEN/TC 124/WG 2;  CEN/TC 124/WG 3;  CEN/TC 124/WG 4;  CEN/TC 124/WG 5;  CEN/TC 124/WG 6;  CEN/TC 250/SC 5;  CEN/TC 250/SC 5/WG 1;  CEN/TC 250/SC 5/WG 2;  CEN/TC 250/SC 5/WG 3;  CEN/TC 250/SC 5/WG 4;  CEN/TC 250/SC 5/WG 5;  CEN/TC 250/SC 5/WG 6;  CEN/TC 250/SC 5/WG 7;  CEN/TC 250/SC 5/WG 8;  CEN/TC 250/SC 5/WG 9;  CEN/TC 303;  CEN/TC 303/WG 1;  CEN/TC 303/WG 2;  CEN/TC 50/WG 3;  ISO/TC 165;  ISO/TC 165/WG 10;  ISO/TC 165/WG 11;  ISO/TC 165/WG 12;  ISO/TC 165/WG 2;  ISO/TC 165/WG 6;  ISO/TC 165/WG 7;  ISO/TC 165/WG 8; 
Przewodniczący:
mgr inż. Anna Policińska-Serwa
tel.: +48225664157
email: a.serwa@itb.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 215:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Małgorzata Litwa
tel.: 22 556 74 45
email: malgorzata.litwa@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Małgorzata Litwa
tel.: 22 556 74 45
email: malgorzata.litwa@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-08-11 Wersja do wydruku