KARTA INFORMACYJNA


KT 254 ds. Geotechniki
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Badania i dokumentowanie podłoża budowlanego, projektowania geotechnicznego, wykonawstwa i kontroli jakości robót ziemnych i fundamentowych, geotechnicznej inżynierii środowiska.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
93.020;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 250/SC 7;  CEN/TC 288;  CEN/TC 341;  ISO/TC 182; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 250/SC 7;  CEN/TC 288;  CEN/TC 341;  ISO/TC 182; 
Przewodniczący:
mgr inż. Mariusz Leszczyński
tel.: +48603708003
email: mariusz.leszczynski@arup.com
Umiejscowienie sekretariatu w KT 254:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Bogumiła Juchnowicz-Bierbasz
tel.: +48225567633
email: bogumila.juchnowicz@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Bogumiła Juchnowicz-Bierbasz
tel.: +48225567633
email: bogumila.juchnowicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-12-15 Wersja do wydruku