KARTA INFORMACYJNA


KT 254 ds. Geotechniki
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Badania i dokumentowanie podłoża budowlanego, projektowania geotechnicznego, wykonawstwa i kontroli jakości robót ziemnych i fundamentowych, geotechnicznej inżynierii środowiska.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
93.020;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 250/SC 7;  CEN/TC 250/SC 7/WG 1;  CEN/TC 250/SC 7/WG 2;  CEN/TC 250/SC 7/WG 3;  CEN/TC 288;  CEN/TC 288/WG 17;  CEN/TC 288/WG 18;  CEN/TC 288/WG 19;  CEN/TC 288/WG 20;  CEN/TC 288/WG 21;  CEN/TC 341;  CEN/TC 341/WG 1;  CEN/TC 341/WG 3;  CEN/TC 341/WG 4;  CEN/TC 341/WG 5;  CEN/TC 341/WG 6;  CEN/TC 341/WG 7;  ISO/TC 182;  ISO/TC 182/SC 1/WG 1;  ISO/TC 182/SC 1/WG 3;  ISO/TC 182/SC 1/WG 4;  ISO/TC 182/WG 1;  ISO/TC 182/WG 2;  ISO/TC 182/WG 3;  ISO/TC 182/WG 4; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 250/SC 7;  CEN/TC 250/SC 7/WG 1;  CEN/TC 250/SC 7/WG 2;  CEN/TC 250/SC 7/WG 3;  CEN/TC 288;  CEN/TC 288/WG 17;  CEN/TC 288/WG 18;  CEN/TC 288/WG 19;  CEN/TC 288/WG 21;  CEN/TC 341;  CEN/TC 341/WG 1;  CEN/TC 341/WG 3;  CEN/TC 341/WG 4;  CEN/TC 341/WG 5;  CEN/TC 341/WG 6;  CEN/TC 341/WG 7;  ISO/TC 182;  ISO/TC 182/SC 1/WG 1;  ISO/TC 182/SC 1/WG 3;  ISO/TC 182/SC 1/WG 4;  ISO/TC 182/WG 1;  ISO/TC 182/WG 2;  ISO/TC 182/WG 3;  ISO/TC 182/WG 4; 
Przewodniczący:
mgr inż. Mariusz Leszczyński
tel.: +48224554554
email: mariusz.leszczynski@arup.com
Umiejscowienie sekretariatu w KT 254:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Bogumiła Papierowska
tel.: +48225567633
email: bogumila.papierowska@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Bogumiła Papierowska
tel.: +48225567633
email: bogumila.papierowska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-12-15 Wersja do wydruku