KARTA INFORMACYJNA


KT 274 ds. Betonu
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Wymagania dotyczące materiałów składowych betonu zwykłego i o specjalnym przeznaczeniu (nie objętych zakresem innych OT), właściwości użytkowych świeżego i stwardniałego betonu, produkcji, transportu, układania, zagęszczania i pielęgnacji świeżego betonu, wyrobów i systemów dotyczących ochrony i naprawy konstrukcji betonowych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
91.080.40; 91.100.10; 91.100.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 104;  CEN/TC 104/SC 1;  CEN/TC 104/SC 2;  CEN/TC 104/SC 3;  CEN/TC 104/SC 8;  ISO/TC 71/SC 3; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 104;  CEN/TC 104/SC 1;  CEN/TC 104/SC 2;  CEN/TC 104/SC 3;  CEN/TC 104/SC 8;  ISO/TC 71/SC 3; 
Przewodniczący:
dr inż. Jan Bobrowicz
tel.: +48228251303
email: j.bobrowicz@itb.pl
Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny
tel.: +48774468815
email: zbigniew.giergiczny@gorazdze.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 274:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Magdalena Bańkowska
tel.: 22 556 74 35
email: magdalena.bankowska@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Magdalena Bańkowska
tel.: 22 556 74 35
email: magdalena.bankowska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1997-09-01 Wersja do wydruku