KARTA INFORMACYJNA


KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Instalacje i sieci wodociągowe i kanalizacyjne, w tym: rury i kształtki, armatura, osprzęt i urządzenia uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.060.20; 13.060.30; 23.040.10; 23.040.40; 23.040.50; 23.040.60; 91.140.60; 91.140.70; 93.020;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Inspektorat Sanitarny
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 163;  CEN/TC 164;  CEN/TC 165;  CEN/TC 203;  CEN/TC 332;  ISO/TC 224;  ISO/TC 282;  ISO/TC 5/SC 2; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 164;  CEN/TC 165;  CEN/TC 203;  ISO/TC 224;  ISO/TC 282;  ISO/TC 5/SC 2; 
Przewodniczący:
dr inż. Andrzej Eymontt
tel.: +48225421116
email: a.eymontt@itep.edu.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Jarosław Chudzicki
tel.: +48222345338
email: jarek.chudzicki@is.pw.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 278:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
Jolanta Ryll
tel.: 22 556 74 44
email: jolanta.ryll@pkn.pl
Konsultant KT:
Jolanta Ryll
tel.: 22 556 74 44
email: jolanta.ryll@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1998-09-01 Wersja do wydruku