KARTA INFORMACYJNA


KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Akustyczne metody badań materiałów i konstrukcji, wymagania i metody projektowania akustycznego w budownictwie.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
91.120.20;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 126;  ISO/TC 43/SC 2; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 126;  ISO/TC 43/SC 2; 
Przewodniczący:
dr inż. Elżbieta Nowicka
tel.: +48225664306
email: e.nowicka@itb.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 253:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Joanna Warszawska
tel.: 22 556 74 42
email: joanna.warszawska@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Joanna Warszawska
tel.: 22 556 74 42
email: joanna.warszawska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-12-15 Wersja do wydruku