KARTA INFORMACYJNA


KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Zasady sporządzania rysunków budowlanych (w tym komputerowego wspomagania projektowania - techniki CAD), zasady wykonywania planów zagospodarowania terenu, terminologia, forma graficzna dokumentów tekstowych oraz obliczanie powierzchni i kubatury budynków; zapobieganie przestępczości przez planowanie przestrzenne i projektowanie budowli, zasady koordynacji wymiarowej i modularnej oraz tolerowania wymiarów w budownictwie.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.91; 01.100.30; 91.040;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS F01;  CEN/TC 325;  CEN/TC 325/WG 1;  CEN/TC 325/WG 2;  CEN/TC 325/WG 3;  CEN/TC 325/WG 4;  CEN/TC 442;  CEN/TC 442/WG 1;  CEN/TC 442/WG 2;  CEN/TC 442/WG 3;  CEN/TC 442/WG 4;  CEN/TC 442/WG 5;  ISO/TC 10;  ISO/TC 10/SC 8;  ISO/TC 10/SC 8/WG 16;  ISO/TC 59;  ISO/TC 59/SC 13;  ISO/TC 59/SC 13/JWG 12;  ISO/TC 59/SC 13/TF 1;  ISO/TC 59/SC 13/TF 2;  ISO/TC 59/SC 13/WG 11;  ISO/TC 59/SC 13/WG 13;  ISO/TC 59/SC 13/WG 2;  ISO/TC 59/SC 13/WG 8;  ISO/TC 59/SC 14/WG 4;  ISO/TC 59/SC 14/WG 5;  ISO/TC 59/SC 14/WG 6;  ISO/TC 59/SC 14/WG 7;  ISO/TC 59/SC 15/WG 1;  ISO/TC 59/SC 15/WG 4;  ISO/TC 59/SC 15/WG 6;  ISO/TC 59/SC 15/WG 7;  ISO/TC 59/SC 16;  ISO/TC 59/SC 16/WG 1;  ISO/TC 59/SC 18;  ISO/TC 59/SC 18/WG 1;  ISO/TC 59/SC 18/WG 2;  ISO/TC 59/SC 2;  ISO/TC 59/SC 2/JWG 3;  ISO/TC 59/SC 2/WG 4;  ISO/TC 59/WG 3; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 325;  CEN/TC 325/WG 1;  CEN/TC 325/WG 2;  CEN/TC 325/WG 3;  CEN/TC 325/WG 4;  CEN/TC 442;  CEN/TC 442/WG 1;  CEN/TC 442/WG 2;  CEN/TC 442/WG 3;  CEN/TC 442/WG 4;  CEN/TC 442/WG 5;  ISO/TC 10/SC 8;  ISO/TC 10/SC 8/WG 16;  ISO/TC 59;  ISO/TC 59/SC 13;  ISO/TC 59/SC 13/JWG 12;  ISO/TC 59/SC 13/TF 1;  ISO/TC 59/SC 13/TF 2;  ISO/TC 59/SC 13/WG 11;  ISO/TC 59/SC 13/WG 13;  ISO/TC 59/SC 13/WG 2;  ISO/TC 59/SC 13/WG 8;  ISO/TC 59/SC 14/WG 4;  ISO/TC 59/SC 14/WG 5;  ISO/TC 59/SC 14/WG 6;  ISO/TC 59/SC 14/WG 7;  ISO/TC 59/SC 15/WG 1;  ISO/TC 59/SC 15/WG 4;  ISO/TC 59/SC 15/WG 6;  ISO/TC 59/SC 15/WG 7;  ISO/TC 59/SC 16;  ISO/TC 59/SC 16/WG 1;  ISO/TC 59/SC 18;  ISO/TC 59/SC 18/WG 1;  ISO/TC 59/SC 18/WG 2;  ISO/TC 59/SC 2;  ISO/TC 59/SC 2/JWG 3;  ISO/TC 59/SC 2/WG 4;  ISO/TC 59/WG 3; 
Przewodniczący:
dr inż. Andrzej Pogorzelski
tel.: +48608484142
email: apogorzelski3@tlen.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 232:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Joanna Warszawska
tel.: 22 556 74 42
email: joanna.warszawska@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Joanna Warszawska
tel.: 22 556 74 42
email: joanna.warszawska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-08-11 Wersja do wydruku