KARTA INFORMACYJNA


KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Metody badań, terminologia, klasyfikacja i wymagania dla okien, drzwi, żaluzji, zamków i okuć (w tym meblowych), drzwi i bram (wrót) przemysłowych, elementów ścian osłonowych, sufitów podwieszanych, sufitów napinanych oraz kółek i zespołów jezdnych do urządzeń poruszanych ręcznie.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
55.160; 55.220; 83.140; 91.060.30; 91.060.50; 97.140;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 277;  CEN/TC 33;  CEN/TC 357;  ISO/TC 162; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 277;  CEN/TC 33;  CEN/TC 357;  ISO/TC 162; 
Przewodniczący:
mgr inż. Jacek Zawiejski
tel.: +48618537629
email: j.zawiejski@itb.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 169:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr Katarzyna Maciejczyk
tel.: 225567605
email: katarzyna.maciejczyk@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr Katarzyna Maciejczyk
tel.: 225567605
email: katarzyna.maciejczyk@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku