KARTA INFORMACYJNA


KT 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych, oddziaływania na konstrukcje, koordynacja całości zagadnień projektowania konstrukcji budowlanych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
91.040;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS B99;  CEN/TC 250;  CEN/TC 250/HG Fire;  CEN/TC 250/SC 1;  CEN/TC 250/SC 1/WG 1;  CEN/TC 250/SC 1/WG 2;  CEN/TC 250/SC 1/WG 3;  CEN/TC 250/SC 1/WG 4;  CEN/TC 250/SC 1/WG 5;  CEN/TC 250/SC 1/WG 6;  CEN/TC 250/SC 10;  CEN/TC 250/SC 10/WG 1;  CEN/TC 250/SC 10/WG 2;  CEN/TC 250/SC 10/WG 3;  CEN/TC 250/SC 11;  CEN/TC 250/SC 8;  CEN/TC 250/SC 8/WG 1;  CEN/TC 250/SC 8/WG 2;  CEN/TC 250/SC 8/WG 3;  CEN/TC 250/SC 8/WG 4;  CEN/TC 250/SC 8/WG 5;  CEN/TC 250/WG 1;  CEN/TC 250/WG 2;  CEN/TC 250/WG 4;  CEN/TC 250/WG 5;  CEN/TC 250/WG 6;  CEN/TC 284;  CEN/TC 297;  CEN/TC 297/WG 2;  CEN/TC 297/WG 3;  CEN/TC 297/WG 4;  CEN/TC 340;  CEN/TC 340/WG 5;  ISO/TC 98;  ISO/TC 98/SC 1;  ISO/TC 98/SC 2;  ISO/TC 98/SC 2/WG 11;  ISO/TC 98/SC 2/WG 12;  ISO/TC 98/SC 2/WG 8;  ISO/TC 98/SC 3;  ISO/TC 98/SC 3/WG 4;  ISO/TC 98/SC 3/WG 9; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS B99;  CEN/TC 250;  CEN/TC 250/HG Fire;  CEN/TC 250/SC 1;  CEN/TC 250/SC 1/WG 2;  CEN/TC 250/SC 1/WG 3;  CEN/TC 250/SC 1/WG 4;  CEN/TC 250/SC 1/WG 5;  CEN/TC 250/SC 1/WG 6;  CEN/TC 250/SC 10;  CEN/TC 250/SC 10/WG 1;  CEN/TC 250/SC 10/WG 2;  CEN/TC 250/SC 10/WG 3;  CEN/TC 250/SC 11;  CEN/TC 250/SC 8;  CEN/TC 250/SC 8/WG 1;  CEN/TC 250/SC 8/WG 2;  CEN/TC 250/SC 8/WG 3;  CEN/TC 250/SC 8/WG 4;  CEN/TC 250/SC 8/WG 5;  CEN/TC 250/WG 1;  CEN/TC 250/WG 2;  CEN/TC 250/WG 4;  CEN/TC 250/WG 5;  CEN/TC 250/WG 6;  CEN/TC 284;  CEN/TC 297;  CEN/TC 297/WG 2;  CEN/TC 297/WG 4;  CEN/TC 340;  CEN/TC 340/WG 5;  ISO/TC 98;  ISO/TC 98/SC 1;  ISO/TC 98/SC 2;  ISO/TC 98/SC 2/WG 11;  ISO/TC 98/SC 2/WG 12;  ISO/TC 98/SC 2/WG 8;  ISO/TC 98/SC 3;  ISO/TC 98/SC 3/WG 4;  ISO/TC 98/SC 3/WG 9; 
Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
tel.: +48228257289
email: h.zobel@il.pw.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 102:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Bogumiła Papierowska
tel.: +48225567633
email: bogumila.papierowska@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Bogumiła Papierowska
tel.: +48225567633
email: bogumila.papierowska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku