KARTA INFORMACYJNA


KT 195 ds. Prefabrykatów z Betonu
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Terminologia, klasyfikacja, metody badań i wymagania elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych i drobnowymiarowych z wyłączeniem prefabrykatów objętych tematyką odrębnych KT.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
91.100.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 178;  CEN/TC 229; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 178;  CEN/TC 229; 
Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Andrzej Cholewicki
tel.: +48228258759
email: a.cholewicki@itb.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 195:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Joanna Warszawska
tel.: 22 556 74 42
email: joanna.warszawska@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Joanna Warszawska
tel.: 22 556 74 42
email: joanna.warszawska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku