KARTA INFORMACYJNA


KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Metody badań, terminologia, klasyfikacja i wymagania dla mebli oraz tarcicy, półfabrykatów, materiałów podłogowych, fornirów, zrębków, produktów destylacji i ekstrakcji żywicy, produktów chemicznego przerobu drewna, płyt pilśniowych, wiórowych, paździerzowych, lignofolu i oklein sztucznych a także wyrobów z bambusa i rattanu.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
55.160; 71.100; 79.040; 79.060; 79.080; 97.040; 97.140;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Inspektorat Sanitarny
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 112;  CEN/TC 175;  CEN/TC 207;  CEN/TC 332;  ISO/TC 136;  ISO/TC 218;  ISO/TC 296;  ISO/TC 89;  ISO/TC 89/SC 1;  ISO/TC 89/SC 2;  ISO/TC 89/SC 3; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 112;  CEN/TC 175;  CEN/TC 207;  ISO/TC 136;  ISO/TC 218;  ISO/TC 296;  ISO/TC 89;  ISO/TC 89/SC 1;  ISO/TC 89/SC 2;  ISO/TC 89/SC 3; 
Przewodniczący:
mgr inż. Marek Kalbrun
tel.: +48618492429
email: m_kalbrun@itd.poznan.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 100:
Instytut Technologii Drewna
60-654   Poznań  Ul. Winiarska 1
tel.: +48618492401
fax.: +48618224372
Sekretarz KT:
dr inż. Grzegorz Pajchrowski
tel.: +48618492412
email: g_pajchrowski@itd.poznan.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Agnieszka Rajchert
tel.: 42 678 07 20
email: agnieszka.rajchert@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Produktów Powszechnego Użytku
90-132 ul.G. Narutowicza 75
tel.: +48426788762
fax.: +4842678 01 51
email: wpnspu@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku