KARTA INFORMACYJNA


KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Terminologia, wymagania jakościowe, pobieranie próbek, metody badań, pakowanie, przechowywanie, transport w zakresie: mleka surowego, spożywczego, zagęszczonego i w proszku; śmietanki i śmietany, napojów mlecznych, masła, serów twarogowych i podpuszczkowych, mleka modyfikowanego, lodów, cukru mlekowego, kazeiny i kazeinianów.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.65; 01.040.67; 07.100.30; 67.100.01; 67.100.10; 67.100.20; 67.100.30; 67.100.40; 67.100.99;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Zdrowia
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 302;  ISO/TC 34;  ISO/TC 34/SC 5; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 302;  ISO/TC 34/SC 5; 
Przewodniczący:
dr Antoni Pluta
tel.: +48225937667
email: antoni_pluta@sggw.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 35:
Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich - Związek Rewizyjny
00-682   Warszawa  Ul. Hoża 66/68
tel.: +48223720333
fax.: +48223720325
Sekretarz KT:
mgr inż. Ewa Muszalska
tel.: +48223720333
email: nkp35milk@ant.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Maria Gugała
tel.: 22 556 76 69
email: maria.gugala@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: 22 556 74 94
fax.: +4822 556 74 07
email: wpnsrz@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku