KARTA INFORMACYJNA


KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Klasyfikacja, terminologia, pobieranie próbek i metody badania właściwości fizycznych, mechanicznych, chemicznych, cieplnych, elektrycznych, magnetycznych, optycznych materiałów i wyrobów z ceramiki technicznej we wszystkich jej formach; proszków, wyrobów masywnych, kompozytów i powłok ceramicznych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
81.060.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
CeMat "70 S.A.Centrum Naukowo-Produkcyjne Materialów Elektronicznych
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 184;  CEN/TC 184/SC 1;  ISO/TC 206; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 184;  CEN/TC 184/SC 1;  ISO/TC 206; 
Przewodniczący:
dr inż. Waldemar Pyda
tel.: +48126174614
email: pyda@agh.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 289:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Grażyna Molatta
tel.: 22 556 75 15
email: grazyna.molatta@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Grażyna Molatta
tel.: 22 556 75 15
email: grazyna.molatta@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Chemii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 21
fax.: 22 556 74 07
email: wpnsch@pkn.pl

Data powołania: 1999-11-18 Wersja do wydruku