KARTA INFORMACYJNA


KT 156 ds. Nawozów
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Nawozy (terminologia, klasyfikacja, metody badań, wymagania, pobieranie i przygotowywanie próbek, pakowanie, znakowanie, przechowywanie i transport).
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.71; 65.080;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 260;  ISO/TC 134; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 260;  ISO/TC 134; 
Przewodniczący:
Anna Watros
tel.: +48814731438
email: anna.watros@ins.pulawy.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 156:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Magdalena Zakrzewska
tel.: +48225567662
email: magdalena.zakrzewska@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Magdalena Zakrzewska
tel.: +48225567662
email: magdalena.zakrzewska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Chemii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 21
fax.: 22 556 74 07
email: wpnsch@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku