KARTA INFORMACYJNA


KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Projektowanie, wykonanie i utrzymanie dróg, wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu oraz stosowanych materiałów i metod badań.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
93.060; 93.080;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 19;  CEN/TC 226;  CEN/TC 227; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 226;  CEN/TC 227; 
Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski
tel.: +48602348237
email: d.sybilski@ibdim.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 212:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
03-302   Warszawa  ul. Instytutowa 1
tel.: +48228145025
fax.: +48228145028
Sekretarz KT:
mgr inż. Jacek Sudyka
tel.: +48604560464
email: jsudyka@ibdim.edu.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Joanna Warszawska
tel.: 22 556 74 42
email: joanna.warszawska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku