KARTA INFORMACYJNA


KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Terminologia, klasyfikacja, metody badań, wymagania, kryteria odbioru.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
75.140; 91.100.50; 91.120.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS B02;  CEN/TC 254;  CEN/TC 254/SC 1;  CEN/TC 254/SC 2;  CEN/TC 349;  CEN/TC 361;  ISO/TC 59/SC 8; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS B02;  CEN/TC 254;  CEN/TC 254/SC 1;  CEN/TC 254/SC 2;  CEN/TC 349;  CEN/TC 361;  ISO/TC 59/SC 8; 
Przewodniczący:
dr inż. Barbara Francke
tel.: +48225796179
email: b.francke@itb.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 214:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Małgorzata Litwa
tel.: 22 556 74 45
email: malgorzata.litwa@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Małgorzata Litwa
tel.: 22 556 74 45
email: malgorzata.litwa@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku