KARTA INFORMACYJNA


KT 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji metalowych oraz konstrukcji zespolonych budowlanych i obiektów inżynierskich z wyłączeniem mostów
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
91.080.10;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 135;  CEN/TC 250/SC 3;  CEN/TC 250/SC 4;  CEN/TC 250/SC 9;  CEN/TC 297;  CEN/TC 50;  ISO/TC 167; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 135;  CEN/TC 250/SC 3;  CEN/TC 250/SC 4;  CEN/TC 250/SC 9;  CEN/TC 50;  ISO/TC 167; 
Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Marian Gwóźdź
tel.: +48126282324
email: margwozdz@interia.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 128:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
Jolanta Ryll
tel.: 22 556 74 44
email: jolanta.ryll@pkn.pl
Konsultant KT:
Jolanta Ryll
tel.: 22 556 74 44
email: jolanta.ryll@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku