KARTA INFORMACYJNA


KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Całokształt zagadnień związanych z budową i eksploatacją systemów melioracyjnych oraz wybrane zagadnienia związane z budownictwem wodnym, deszczowaniem roślin, wykorzystaniem gnojowicy, zagospodarowaniem pomelioracyjnym itp.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.65; 65.060.35; 93.160;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 318; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 318; 
Umiejscowienie sekretariatu w KT 199:
Instytut Technologiczno - Przyrodniczy
05-090   Raszyn Falenty  Al. Hrabska 3
tel.: +48227357502
fax.: +48226283763
Sekretarz KT:
mgr inż. Franciszek Misiewicz
tel.: +48227200531
email: f.misiewicz@itep.edu.pl
Konsultant KT:
inż. Ewa Śliwińska
tel.: 22 556 74 43
email: ewa.sliwinska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku