KARTA INFORMACYJNA


KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Terminologia, klasyfikacja, metody badań, wymagania, kryteria odbioru.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.91; 91.120.10; 91.120.20;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 88;  ISO/TC 163/SC 3; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 88;  ISO/TC 163/SC 3; 
Przewodniczący:
dr inż. Robert Geryło
tel.: +48225664149
email: r.gerylo@itb.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 211:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Małgorzata Litwa
tel.: 22 556 74 45
email: malgorzata.litwa@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Małgorzata Litwa
tel.: 22 556 74 45
email: malgorzata.litwa@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku