KARTA INFORMACYJNA


KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Terminologia, klasyfikacja, metody badań, wymagania, kryteria odbioru.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.91; 91.120.10; 91.120.20;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 88;  CEN/TC 88/WG 1;  CEN/TC 88/WG 10;  CEN/TC 88/WG 11;  CEN/TC 88/WG 12;  CEN/TC 88/WG 13;  CEN/TC 88/WG 14;  CEN/TC 88/WG 15;  CEN/TC 88/WG 16;  CEN/TC 88/WG 17;  CEN/TC 88/WG 18;  CEN/TC 88/WG 19;  CEN/TC 88/WG 2;  CEN/TC 88/WG 20;  CEN/TC 88/WG 21;  CEN/TC 88/WG 22;  CEN/TC 88/WG 23;  CEN/TC 88/WG 3;  CEN/TC 88/WG 4;  CEN/TC 88/WG 5;  CEN/TC 88/WG 6;  CEN/TC 88/WG 7;  CEN/TC 88/WG 8;  CEN/TC 88/WG 9;  ISO/TC 163/SC 3;  ISO/TC 163/SC 3/AHG 1;  ISO/TC 163/SC 3/AHG 2;  ISO/TC 163/SC 3/WG 10;  ISO/TC 163/SC 3/WG 11;  ISO/TC 163/SC 3/WG 12;  ISO/TC 163/SC 3/WG 13;  ISO/TC 163/SC 3/WG 14;  ISO/TC 163/SC 3/WG 15;  ISO/TC 163/SC 3/WG 16;  ISO/TC 163/SC 3/WG 9; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 88;  CEN/TC 88/WG 1;  CEN/TC 88/WG 10;  CEN/TC 88/WG 11;  CEN/TC 88/WG 12;  CEN/TC 88/WG 13;  CEN/TC 88/WG 14;  CEN/TC 88/WG 16;  CEN/TC 88/WG 17;  CEN/TC 88/WG 18;  CEN/TC 88/WG 19;  CEN/TC 88/WG 2;  CEN/TC 88/WG 20;  CEN/TC 88/WG 21;  CEN/TC 88/WG 22;  CEN/TC 88/WG 23;  CEN/TC 88/WG 3;  CEN/TC 88/WG 4;  CEN/TC 88/WG 5;  CEN/TC 88/WG 6;  CEN/TC 88/WG 7;  CEN/TC 88/WG 8;  CEN/TC 88/WG 9;  ISO/TC 163/SC 3/AHG 1;  ISO/TC 163/SC 3/AHG 2;  ISO/TC 163/SC 3/WG 10;  ISO/TC 163/SC 3/WG 11;  ISO/TC 163/SC 3/WG 12;  ISO/TC 163/SC 3/WG 13;  ISO/TC 163/SC 3/WG 14;  ISO/TC 163/SC 3/WG 15;  ISO/TC 163/SC 3/WG 16;  ISO/TC 163/SC 3/WG 9; 
Przewodniczący:
dr inż. Robert Geryło
tel.: +48225664149
email: r.gerylo@itb.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 211:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Małgorzata Siemińska
tel.: 22 556 74 38
email: malgorzata.sieminska@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Małgorzata Siemińska
tel.: 22 556 74 38
email: malgorzata.sieminska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku