KARTA INFORMACYJNA


KT 233 ds. Konstrukcji Murowanych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Terminologia, klasyfikacja, wymagania, metody badań, kryteria odbioru. Metody badań wytrzymałości murów, specyfikacje wyrobów dodatkowych do wnoszenia murów oraz metody ich badań.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
77.140; 91.060.30; 91.090; 91.100.10; 91.140.80;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 125;  CEN/TC 125/WG 1;  CEN/TC 125/WG 2;  CEN/TC 125/WG 3;  CEN/TC 125/WG 4;  CEN/TC 125/WG 5;  CEN/TC 125/WG 6;  CEN/TC 125/WG 7;  CEN/TC 125/WG 8;  CEN/TC 125/WG 9; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 125;  CEN/TC 125/WG 1;  CEN/TC 125/WG 2;  CEN/TC 125/WG 3;  CEN/TC 125/WG 4;  CEN/TC 125/WG 5;  CEN/TC 125/WG 6;  CEN/TC 125/WG 7;  CEN/TC 125/WG 8;  CEN/TC 125/WG 9; 
Przewodniczący:
mgr inż. Włodzimierz Babik
tel.: +48228263101
email: zwiazek@zwiazek.org.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 233:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Małgorzata Siemińska
tel.: 22 556 74 38
email: malgorzata.sieminska@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Małgorzata Siemińska
tel.: 22 556 74 38
email: malgorzata.sieminska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-08-11 Wersja do wydruku