KARTA INFORMACYJNA


KT 234 ds. Elementów do Pokryć Dachowych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Terminologia, klasyfikacja, wymagania, metody badań, kryteria odbioru.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
19.060; 23.040.20; 77.140; 91.100.30; 91.100.40;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 128;  CEN/TC 128/SC 10;  CEN/TC 128/SC 11;  CEN/TC 128/SC 2;  CEN/TC 128/SC 3;  CEN/TC 128/SC 4;  CEN/TC 128/SC 6;  CEN/TC 128/SC 7;  CEN/TC 128/SC 8;  CEN/TC 128/SC 9; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 128;  CEN/TC 128/SC 10;  CEN/TC 128/SC 11;  CEN/TC 128/SC 2;  CEN/TC 128/SC 3;  CEN/TC 128/SC 4;  CEN/TC 128/SC 6;  CEN/TC 128/SC 7;  CEN/TC 128/SC 8;  CEN/TC 128/SC 9; 
Przewodniczący:
dr inż. Barbara Francke
tel.: +48225796179
email: b.francke@itb.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 234:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Małgorzata Litwa
tel.: 22 556 74 45
email: malgorzata.litwa@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Małgorzata Litwa
tel.: 22 556 74 45
email: malgorzata.litwa@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-08-11 Wersja do wydruku