KARTA INFORMACYJNA


KT 251 ds. Obiektów Mostowych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Projektowanie, budowa i eksploatacja drogowych i kolejowych obiektów mostowych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
93.040;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 167;  CEN/TC 250;  CEN/TC 250/SC 1;  CEN/TC 250/SC 2;  CEN/TC 250/SC 3;  CEN/TC 250/SC 4;  CEN/TC 250/SC 5;  CEN/TC 250/SC 8; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 167; 
Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
tel.: +48603653745
email: h.zobel@il.pw.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 251:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Bogumiła Juchnowicz-Bierbasz
tel.: +48225567633
email: bogumila.juchnowicz@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Bogumiła Juchnowicz-Bierbasz
tel.: +48225567633
email: bogumila.juchnowicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-10-27 Wersja do wydruku