KARTA INFORMACYJNA


KT 309 ds. Biometrii
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Zagadnienia związane z interoperacyjnością i wymianą danych przy użyciu technik biometrycznych, ogólne struktury, interfejsy aplikacyjne, formaty wymiany, metodyki testów wydajnościowych i jakości przetwarzania danych biometrycznych, zagadnienia prawne i społeczne związane z biometrią.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
35.020; 35.040;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Narodowy Bank Polski
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
ISO/IEC JTC 1/SC 37; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ISO/IEC JTC 1/SC 37; 
Przewodniczący:
dr inż. Adam Czajka
tel.: +48660470925
email: adam.czajka@nask.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 309:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
Paulina Rutkowska
tel.: +48225567441
email: paulina.rutkowska@pkn.pl
Konsultant KT:
Paulina Rutkowska
tel.: +48225567441
email: paulina.rutkowska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567546
email: wpnsti@pkn.pl

Data powołania: 2010-03-23 Wersja do wydruku