KARTA INFORMACYJNA


KT 252 ds. Projektowania Konstrukcji Murowych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Zasady obliczania i projektowania konstrukcji murowych wykonywanych z elementów drobnowymiarowych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
91.060.10; 91.080.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 250/SC 6;  CEN/TC 297; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 250/SC 6; 
Przewodniczący:
dr hab. inż. Łukasz Drobiec
tel.: +48322371131
email: lukasz.drobiec@polsl.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 252:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
Jolanta Ryll
tel.: 22 556 74 44
email: jolanta.ryll@pkn.pl
Konsultant KT:
Jolanta Ryll
tel.: 22 556 74 44
email: jolanta.ryll@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-12-15 Wersja do wydruku