KARTA INFORMACYJNA


KT 194 ds. Gipsu i Wyrobów z Gipsu
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Terminologia, klasyfikacja, wymagania, metody badań, pakowanie, przechowywanie i transport, kryteria zgodności, przepisy odbioru i warunki techniczne stosowania dla: gipsu, spoiw gipsowych stosowanych w budownictwie, spoiw anhydrytowych, drobnowymiarowych wyrobów gipsowych dla budownictwa, wielkowymiarowych elementów budowlanych gipsowych, gipsowo -kartonowych oraz akcesoriów montażowych; opiniowanie projektów norm dla gipsu i wyrobów z gipsu do celów niebudowlanych
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
91.100.10;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 241; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 241; 
Przewodniczący:
dr inż. Paweł Pichniarczyk
tel.: +48126837911
email: p.pichniarczyk@icimb.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 194:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
31-983   Kraków  Ul. Cementowa 8
tel.: 126837900
fax.: 126837901
Sekretarz KT:
mgr inż. Krzysztof Nosal
tel.: +48126837981
email: k.nosal@icimb.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Małgorzata Litwa
tel.: 22 556 74 45
email: malgorzata.litwa@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku