KARTA INFORMACYJNA


KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Definicje, klasyfikacje, wymagania i metody badań płytek ceramicznych i sanitarnych wyrobów ceramicznych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
81.060.20;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Inspektorat Sanitarny
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 163;  CEN/TC 67;  ISO/TC 166;  ISO/TC 189; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 163;  CEN/TC 67;  ISO/TC 166;  ISO/TC 189; 
Przewodniczący:
dr inż. Lucyna Badura
tel.: +48447364652
email: lbadura@paradyz.com.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr inż. Adam Pillich
tel.: +48601355540
email: adam.pillich@geberit.com
Umiejscowienie sekretariatu w KT 197:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
inż. Ewa Śliwińska
tel.: 22 556 74 43
email: ewa.sliwinska@pkn.pl
Konsultant KT:
inż. Ewa Śliwińska
tel.: 22 556 74 43
email: ewa.sliwinska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku