KARTA INFORMACYJNA


KT 198 ds. Szkła
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Terminologia, klasyfikacja, wymagania, metody badań, znakowanie w zakresie: szkła budowlanego, szklanego sprzętu laboratoryjnego, szkła technicznego ( bez szkła optycznego, włókna szklanego i elektrotechnicznego), szkła do pojazdów, opakowań szklanych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
55.100; 71.040.20; 81.040.20; 81.040.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 129;  CEN/TC 332;  ISO/TC 160;  ISO/TC 160/SC 1;  ISO/TC 160/SC 2;  ISO/TC 48;  ISO/TC 48/SC 3;  ISO/TC 48/SC 4; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 129;  CEN/TC 332;  ISO/TC 160;  ISO/TC 160/SC 1;  ISO/TC 160/SC 2;  ISO/TC 48;  ISO/TC 48/SC 3;  ISO/TC 48/SC 4; 
Przewodniczący:
mgr inż. Krzysztof Skarbiński
tel.: +48126277900
email: krzysztof.skarbinski@pl.nsg.com
Umiejscowienie sekretariatu w KT 198:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
inż. Ewa Śliwińska
tel.: 22 556 74 43
email: ewa.sliwinska@pkn.pl
Konsultant KT:
inż. Ewa Śliwińska
tel.: 22 556 74 43
email: ewa.sliwinska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku