KARTA INFORMACYJNA


KT 196 ds. Cementu i Wapna
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Terminologia, klasyfikacja, wymagania, metody badań, opakowania, przechowywanie i transport, kryteria zgodności, przepisy odbioru dla wszystkich rodzajów, klas i odmian cementów ogólnego stosowania i specjalnych, wapna stosowanego w budownictwie i do wyrobów budowlanych; opiniowanie projektów norm dla cementu i wapna do celów niebudowlanych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
91.100.10;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 51;  CEN/TC 51/WG 10;  CEN/TC 51/WG 11;  CEN/TC 51/WG 12;  CEN/TC 51/WG 13;  CEN/TC 51/WG 14;  CEN/TC 51/WG 15;  CEN/TC 51/WG 16;  CEN/TC 51/WG 6;  ISO/TC 74; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 51;  CEN/TC 51/WG 10;  CEN/TC 51/WG 11;  CEN/TC 51/WG 12;  CEN/TC 51/WG 13;  CEN/TC 51/WG 14;  CEN/TC 51/WG 15;  CEN/TC 51/WG 16;  CEN/TC 51/WG 6;  ISO/TC 74; 
Przewodniczący:
mgr inż. Mirosław Gnoiński
tel.: +48126837961
email: m.gnoinski@icimb.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 196:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
31-983   Kraków  Ul. Cementowa 8
tel.: 126837900
fax.: 126837901
Sekretarz KT:
mgr inż. Piotr Zapolski
tel.: +48126837915
email: p.zapolski@icimb.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Małgorzata Litwa
tel.: 22 556 74 45
email: malgorzata.litwa@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku